Background Image

PROCES PRODUKCJI

OD PLANTACJI - DO FILIŻANKI

Żeby mogliście za przyjemną rozmową rozkoszować się filiżanką aromatycznego napoju, kawa każdego razu wyrusza w złożoną i ciekawą podróż, wędrując z wysokogórskich regionów tropikalnych do stołu każdego jej miłośnika we wszystkie zakątki świata. Na tej drodze wiele osób pracuje i martwi się o tym, żeby każdy, kto będzie smakował kawę, zakochiwał się w niej znowu i znowu. Po tym, jak kawa przeszła pierwotną obróbkę (suchą lub wilgotną) od razu po zebraniu plonów, ona dostarcza się do produkcji, pokonując tysiące kilometrów oceanu i lądu.

Proces produkcyjny na firmie «Wiedeńska kawa» zorganizowano z uwzględnieniem bieżącej produkcji - początek od pomieszczenia, gdzie przechowuje się zielona kawa i koniec obok magazynu gotowych produktów. Cykl technologiczny produkcji kawy włącza separację, prażenie, mielenie i paczkowanie. W związku z różną wydajnością poszczególnych cykli oraz w celu podtrzymania ciągłości pracy, pomiędzy cyklami są rozmieszczone bunkry dla jednoczesnego przechowywania produktów o łącznej masie 32 tony. Dla procesu produkcyjnego wykorzystuje się energia elektryczna i gaz. Nie powstają odpady i produkty poboczne. Ponadto, wykorzystujemy niezawodne systemy ważenia z wysokim poziomem precyzji dla optymalnego podania surowca w trakcie przetwarzania.

OCZYSZCZANIE ZIELONEJ KAWY

Gwarancja jakości kawy zaczyna się podczas oczyszczania zielonej kawy.

To kluczowy etap w procesie przetwarzania, który zapewnia bardziej wyższą jakość obrobionego surowca. Zielona kawa - to żółtawe albo zielono-szare ziarna o cierpkim smaku. Razem z nimi w workach może być piasek, kamyki, ułamki gałęzi i nici samego worka, a także niskogatunkowe i uszkodzone ziarna. Żeby uniknąć wpływu tych domieszek na produkt końcowy, należy oczyścić kawę już na pierwszym etapie produkcji.

Dla oczyszczania kawy jest potrzebne wysokoczułe i dokładne urządzenie, które odsiewa śmiecie, a także niskojakościowe, brudne i uszkodzone ziarna, z wysokim poziomem niezawodności i precyzji. Na tym etapie do separacji zielonej kawy firma «Wiedeńska kawa» wykorzystuje ziarno-separacyjną maszynę «Petkus».

PRAŻENIE

Głównym celem procesu prażenia jest osiągnięcie stabilnego bukietu smakowego.

W tym celu jest potrzebne urządzenie do prażenia, które pozwala ustalać niezbędny profil «czas - temperatura» z elastycznym systemem kierowania. To, z kolei, daje możliwość maksymalnie dokładnie ustawić prawidłowe parametry dla konkretnego rodzaju kawy. Urządzenie peryferyjne zapewnia równomierne rozmieszczenie na powierzchni i odpowiednio optymalny bilans energii. Kawa po prażeniu przechodzi kolejny etap oczyszczenia przez zbiornik do usuwania kamieni.

Na etapie prażenia firma «Wiedeńska kawa» wykorzystuje dwie maszyny do prażenia obsmażania kawy o pojemności 120 kg i 240 kg na jeden proces prażenia, a także niewielką maszynę do prażenia dla małych ilości kawy - a mianowicie próbnych partii, wzorców lub egzotycznych gatunków surowca.

Główną przewagą i czynnikiem decydującym o jakości produktu końcowego (który często lekceważy większość producentów) w firmie «Wiedeńska kawa» jest zróżnicowane podejście do prażenia kawy. My prażymy kawę każdego gatunku oddzielnie, dlatego że różne gatunki kawy mają różne właściwości fizykochemiczne, a zatem wymagają różnych warunków temperaturowych podczas przetwarzania dla zachowania unikalnych właściwości smakowo-aromatycznych każdego gatunku oraz pełni tego bukietu w mieszankach.

Z prażoną kawą zachowują się ostrożnie: ją akuratnie transportują, ważą i przechowują. Jeżeli kawa jest przeznaczona na sprzedaż w ziarnach, to po prażeniu i ochłodzeniu ją transportują do zakładu paczkowania. W celu maksymalnego zachowania właściwości smakowo-aromatycznych kawy, ją prażą bezpośrednio przed paczkowaniem. Dlatego do klient zawsze otrzymuje najświeższą kawę - i jest to również jedna z przewag produktów firmy «Wiedeńska kawa».

MIELENIE KAWY


Firma wykorzystuje najlepszy obecnie młyn do mielenia kawy - z chłodzeniem wałków, co zapewnia jednakową temperaturę wałków podczas mielenia i nie nagrzewa kawę. Dla każdego rodzaju gotowego produktu (do przygotowywania w ekspresach do kawy, espresso-maszynach itp.) wystawia się różne wartości luki między wałkami. Stabilna, jednakowa jakość produktu zabezpiecza się niezawodną luką między wałkami oraz efektywnością systemem chłodzenia wałków.

PACZKOWANIE I PAKOWANIE


Dla zachowania wysokiej jakości produktów oraz nasyconego aromatu kawy, przy paczkowaniu wykorzystują się wielowarstwowe folie opakowaniowe. Stosuje się system pakowania kawy mielonej w próżni oraz system z naniesieniem odgazowującej klapy dla paczkowania kawy mielonej i kawy w ziarnach

W produkcji «Wiedeńskiej kawy» biorą udział kilka nowoczesnych maszyn pakujących:

  • 2 maszyny pakujące do pakowania kawy w próżni;
  • 3 maszyny pakujące do pakowania kawy o wadze 1000 g i 500 g;
  • 3 maszyny pakujące do pakowania kawy o wadze 70 g, 100 g, 200 g i 250 g.

Jakościowe i wyprodukowane z dotrzymaniem wszystkich wymagań technicznych i technologicznych produkty - kawa w ziarnach oraz kawa mielona, wyprodukowane przez firmę «Wiedeńska kawa», są zawsze świeże i smaczne oraz lubiane przez setki tysięcy naszych klientów.

image
© . Wiener Kaffee. Wszelkie prawa zastrzeżone